แผนกบัณฑิตศึกษา

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

พ.อ.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

ตำแหน่ง :         อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:            ปริญญาเอก

 

พ.ท.นวพงศ์ อันสุรีย์

พ.ท.นวพงศ์ อันสุรีย์

ตำแหน่ง :        ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.   ปฏิบัติหน้าที่ ประจำแผนก แผนกบัณฑิตศึกษา          

คุณวุฒิ:          

ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า),   มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศ สหราชอาณาจักร

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์), วิทยาลัยทหารซิทาเดล ประเทศ สหรัฐอเมริกา