กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย รอง ผอ.สกศ.ฯ (บ.) เป็นประธาน

กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย รอง ผอ.สกศ.ฯ (บ.) เป็นประธาน