สกศ.ฯ เปิดโครงการ “Healthy and Smart Body” โดย ผอ.สกศ.ฯ นำกำลังพล ออกกำลังกาย

สกศ.ฯ เปิดโครงการ “Healthy and Smart Body” โดย ผอ.สกศ.ฯ นำกำลังพล ออกกำลังกาย

ในวันอังคารที่ ๑๔​ ก.พ. ๖๖  สกศ.ฯ เปิดโครงการ “Healthy and Smart Body”  โดย ผอ.สกศ.ฯ นำกำลังพล ออกกำลังกาย

Updated by พ.อ.เมธีฯ