สกศ.ฯ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

สกศ.ฯ ทำกิจกรรม ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดย ผอ.สกศ.ฯ นำกำลังพล ออกกำลังกาย

ในวันพุธที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐น. สกศ.ฯ ทำกิจกรรม ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ สนามกีฬากลาง รร.จปร. โดย ผอ.สกศ.ฯ นำกำลังพล ออกกำลังกาย

Updated by พ.อ.เมธีฯ