สกศ.ฯ จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ ในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

สกศ.ฯ จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ ในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖  สกศ.ฯ จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

Updated by พ.ท.เมธีฯ