สกศ.ฯ จัดการ สอบ นตท.ทบ.เฉพาะกลุ่ม ประจำปี๒๕๖๖

สกศ.ฯ จัดการ สอบ นตท.ทบ.เฉพาะกลุ่ม ประจำปี๒๕๖๖ ณ กองทัพภาคที่๑,๒,๓ และ ๔

วันเสาร์ที่ ๒๘ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. กรรมการคุมสอบ ของ สกศ.รร.จปร.ได้ดำเนินการจัดการสอบ นตท.ทบ.(เฉพาะกลุ่ม)ประจำปี ๒๕๖๖

ทั้ง๔ กองทัพภาค ทั่วประเทศ พร้อมกัน

Updated by พ.ท.เมธีฯ