รอง ผอ.สกศ.ฯ (ศ.) ตรวจการเรียนการสอน ของกองวิชาฯ

รอง ผอ.สกศ.ฯ (ศ.) ตรวจการเรียนการสอน ของกองวิชาฯ

ในวันจันทร์ที่๑ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๓๐น. รอง ผอ.สกศ.ฯ (ศ.) ตรวจการเรียนการสอน ของกองวิชาฯ

Updated by พ.อ.เมธีฯ