ผอ.ส่วนการศึกษา ตรวจเยี่ยมการทัศนศึกษาและดูงานของนักเรียนนายร้อย ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์นนทบุรี

ผอ.สกศ.ฯ ตรวจเยี่ยมการทัศนศึกษาและดูงานของนนร. (กคศ.สกศ.ฯ) ที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์นนทบุรี

ผอ.สกศ.ฯ ตรวจเยี่ยมการทัศนศึกษาและดูงานของนนร. (กคศ.สกศ.ฯ)  ที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์นนทบุรี

Updated by พ.ท.เมธีฯ