ผู้บังคับบัญชา และ ผู้อำนวยการกองวิชาฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักในส่วนของ สกศ.ฯ

ผบ.ช. และ ผอ.กองฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักในส่วนของ สกศ.ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันพุธที่๑๐ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๕.๓๐น. ผบ.ช. และ ผอ.กองฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักในส่วนของ สกศ.ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Updated by พ.อ.เมธีฯ