ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กองเตรียมการฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานหน้าบก.รร.จปร.

08.00 น. 23 ต.ค. 2565  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กองเตรียมการฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานหน้าบก.รร.จปร. ร่วม ข้าราชการ และประชาชน ใน จ.นครนายก

Updated by พ.ท.เมธีฯ