ซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์(๙-๑๒พ.ย.๖๕)

ซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์(๙-๑๒พ.ย.๖๕)

ห้วงวันที่ 9-12 พ.ย.65  สกศ.ฯ ดำเนินการ ซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

โดยให้ผู้รับเหมา ทำการ

  • รื้อถอนสาย PV inverter 3, ถอดแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่สามารถใช้การได้ออก
  • ล้างทำความสะอาดแผงผลิตกระแสไฟฟ้า ตามลำดับในแผนงานที่ สกศ.ฯ.กำหนด
  • ติดตั้งระบบทำความเย็น และปรับปรุงระบบระบายความร้อน
  • ติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นที่ชำรุดเสียหาย

 

 Updated by พ.ท.เมธีฯ