กำลังพล สกศ.ฯ เข้าร่วมการแข่งขัน พายเรือแคนู และกีฬาไทย

กำลังพล สกศ.ฯ เข้าร่วมการแข่งขัน พายเรือแคนู และกีฬาไทย

ในวันพุธที่๑๕ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐น. กำลังพล สกศ.ฯ เข้าร่วมการแข่งขันพายเรือแคนู และกีฬาไทย

ณ ลานกิจกรรม บริเวณ อ่างเก็บน้ำ หลัง รพ.รร.จปร.

Updated by พ.อ.เมธีฯ