กำลังพล สกศ.ฯ ร่วมพิธี สวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายพระราชกุศล

กำลังพล สกศ.ฯ ร่วมพิธี สวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายพระราชกุศล และเสริมสิริมงคล

กำลังพล สกศ.ฯ ร่วมพิธี สวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายพระราชกุศล  และเสริมสิริมงคล ณ ศาสนสถาน รร.จปร.

ส. ๓๑ ธ.ค. ๖๕ , ๒๓๐๐ น.

Updated by พ.ท.เมธีฯ