การซักซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 งานนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ณ ศาลาวงกลม และ โรงเลี้ยง นนร. โดยมี รอง เสธ.รร.จปร.(1) เป็น ปธ.

การซักซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 งานนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ณ ศาลาวงกลม และ โรงเลี้ยง นนร. โดยมี รอง เสธ.รร.จปร.(1) เป็น ปธ.

การซักซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 งานนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ณ ศาลาวงกลม และ โรงเลี้ยง นนร. โดยมี รอง เสธ.รร.จปร.(1) เป็น ปธ. ตั้งแต่เวลา 1515 -1645 เมื่อ 24 พ.ย.65

- ผู้แสดงแทน ผบช.
- ชุดทูลเกล้า
- ชุด น.ทหารประชาสัมพันธ์
- ชุดพิธีกร
- น.ทหาร เปิด-ปิดประตู
- ชุดสาธิต

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ