ผอ.สกศ. และ รอง.ผอ.สกศ.(ศ) ลงพื้นที่ตรวจ การจัดเตรียมสถานที่ ออกข้อสอบ และทำข้อสอบ

ผอ.สกศ.และ รอง.ผอ.สกศ. (ศ) ลงพื้นที่ตรวจ การจัดเตรียมสถานที่ออกข้อสอบ และทำข้อสอบ

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๔.๑๐น. ผอ.สกศ.และ รอง.ผอ.สกศ. (ศ) ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า ในการจัดเตรียมสถานที่ เก็บตัวของชุดออกข้อสอบ และทำข้อสอบ

Updated by พ.ท.เมธีฯ