ผอ.สกศ.รร.จปร. และ กพ.สกศ.ฯ ร่วมงานทอดกฐินวัดเขาน้อย

ผอ.สกศ.รร.จปร. และ กพ.สกศ.ฯ ร่วมงานทอดกฐินวัดเขาน้อย

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65 เวลา 1130-1300 ผอ.สกศ.รร.จปร. และ กพ.สกศ.ฯ ร่วมงานทอดกฐินวัดเขาน้อย โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน

Updated by พ.ท.เมธีฯ