กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาถนน สายจงรักภักดี

กำลังพล สกศ.ฯ ทำ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ ริมสองฝั่งถนน สายจงรักภักดี

วันพุธ ที่๑๘ ม.ค.๖๖ กำลังพล สกศ.ฯ ทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการ ตัดหญ้า และ เก็บขยะ ทำความสะอาด พื้นที่ริมสองฝั่งถนน สายจงรักภักดี

Updated by พ.ท.เมธีฯ