กำลังพล ส่วนการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กำลังพล ส่วนการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อค่ำวันอังคารที่  8 พ.ย. 65 กำลังพล ส่วนการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565

Updated by พ.ท.เมธีฯ