กำลังพล สกศ.ร่วมจัดงาน และร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖

กำลังพล สกศ.ร่วมจัดงาน และร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖

กำลังพล สกศ.ร่วมจัดงาน และร่วมแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พื้นที่ รร.จปร.

Updated by พ.ท.เมธีฯ